luis29 โพสต์เมื่อ 2016-7-23 16:34:25

หลายคนถามเวทเพิ่มโจมตีอาวุธดรอปที่ไหนมาดูกัน7

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย luis29 เมื่อ 2016-7-23 16:35http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ของประดับกันน้ำ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ของประดับกันไฟ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ของประดับกันยิง
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เพิ่มตีโต้ของประดับ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เพิ่มปัญญาของประดับ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เพิ่มตบะของประดับ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เพิ่มกายของประดับ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ปลอกลดกันสะบั้นศัตรู
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ปลอกลดกันแทงศัตรู
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ปลอกลดกันสับศัตรู
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ปลอกลดกันยิงศัตรู
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ปลอกลดกันไฟศัตรู
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ปลอกลดกันน้ำศัตรู
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ของประดับกันสับ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ปลอกลดกันเซียนศัตรู
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ปลอกลดกันมารศัตรู
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ของประดับกันแทง
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
ของประดับกันสะบั้น

อาจซีลอคมา
คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ

jokerza โพสต์เมื่อ 2016-8-3 13:14:06

;P;P;P:lol:lol:lol:loveliness::loveliness::loveliness:

ThaISiaM โพสต์เมื่อ 2017-12-14 10:27:39

{:4_157:} {:4_157:} {:4_157:} {:4_157:} {:4_157:}
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: หลายคนถามเวทเพิ่มโจมตีอาวุธดรอปที่ไหนมาดูกัน7