hansolo โพสต์เมื่อ 2017-11-3 18:28:12

สถานที่ซื้อสูตรหลอมต่างๆครับ

จ๊กก๊ก / ง่อก๊ก / วุยก๊ก (รวมสูตรหลอม)

เฉิงตู /เจี้ยนเยี่ย / ลั่วหยาง (เมืองหลวง หรือ เมือง 1)

วิธีหลอมสร้างหินมุกแดง
วิธีหลอมสร้างหินหยกเขียว
วิธีหลอมสร้างศิลาผลึกเหลือง
วิธีหลอมสร้างศิลาแสงม่วง
วิธีหลอมสร้างทองหลอมสะบั้น
วิธีหลอมสร้างทองหลอมแทง
วิธีหลอมสร้างทองหลอมสับ
วิธีหลอมสร้างทองหลอมยิง
วิธีหลอมศิลาลับโจมตี
วิธีหลอมศิลาลับปัญญา
วิธีหลอมศิลาลับกาย
วิธีหลอมศิลาลับตบะ
วิธีหลอมศิลาลับตีโต้
วิธีหลอมเหล็ก
วิธีหลอมเหล็กกล้า

ซั่งยง / หลูเจียง /สวี่ชัง (เมือง 2)

เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันสะบั้น
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันแทง
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันสับ
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันยิง
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันไฟ
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันน้ำ
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันเซียน
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันมาร

ซินเหยี่ย / โซ่วซุน/ หยู่หนาน (เมือง 3)

เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันสะบั้น
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันยิง
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันสับ
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันแทง
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันไฟ
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันน้ำ
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันเซียน
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันมาร

หว่าน / เจียงเซี่ย/ ฉางซา / เซียงหยาง / สวีโจว / เป๋ยไห่

เวทย์เพิ่มพลังโล่ป้องกันสะบั้น
เวทย์เพิ่มพลังโล่ป้องกันแทง
เวทย์เพิ่มพลังโล่ป้องกันสับ
เวทย์เพิ่มพลังโล่ป้องกันยิง
เวทย์เพิ่มพลังรองเท้ากันไฟ
เวทย์เพิ่มพลังรองเท้ากันน้ำ
เวทย์เพิ่มพลังรองเท้ากันเซียน
เวทย์เพิ่มพลังรองเท้ากันมาร

ไฉซาง/ เจียงโจว /ฉางอัน / กุ้ยหยาง / หลิงหลิง / อวี้จาง / ฮุ่ยจิ / ฮั่นจง / เทียนสุ่ย /เหลียงโจว / อันติ้ง / จิ้นหยาง / เฉินหลิว / เยี่ยเฉิง / ผิงหยวน / เปยผิง

เวทย์เพิ่มพลังเสื้อในกันสะบั้น
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อในกันแทง
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อในกันสับ
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อในกันยิง
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อคลุมป้องกันน้ำ
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อคลุมป้องกันไฟ
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อคลุมป้องกันเซียน
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อคลุมป้องกันมาร

ThaISiaM โพสต์เมื่อ 2017-12-14 10:21:03

{:4_157:} {:4_157:} {:4_157:} {:4_157:} {:4_157:}
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: สถานที่ซื้อสูตรหลอมต่างๆครับ